Ziekmelden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak verhinderd is om naar school te komen, wilt u ons dit dan altijd tijdig meedelen? Graag telefonisch vóór 08.15 uur op nummer 0113-270493.

 

U kunt de ziekmelding inspreken op de voicemail. Vermeld u naam van het kind, de groep en de reden van afwezigheid. De leerkrachten krijgen een melding in de mail van dit voicemail bericht.