Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met verschillende aanbieders van kinderopvang in Goes-Oost. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de onderbouw overleggen meerdere keren per jaar in een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) overleg om aanbod en werkwijze zoveel mogelijk af te stemmen.

Aanmelden voor kinderopvang doet je bij de kinderopvangorganisatie van jouw keuze. Dit staat los van de aanmelding op school.