Welkom op de Prinses Ireneschool

De Prinses Ireneschool is een eigentijdse, open Christelijke basisschool die kinderen kennis en vaardigheden meegeeft voor een toekomst, waarvan we nu nog niet weten hoe deze eruit zal zien. We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige, kritische en creatieve volwassenen die hebben geleerd om hun denken en doen zelf te sturen en te beheersen om volwaardig deel te kunnen nemen aan het leven. Respect voor de ander en verantwoordelijkheid voor de samenleving nemen daarbij een belangrijke plaats in. 

Je mag zijn wie je bent en we zien het als onze missie om jou als mooi mens te ondersteunen bij jouw ontwikkeling ter voorbereiding op het leven.

"Prinsheerlijk" leren

De Prinses Ireneschool is een Christelijke basisschool met ongeveer 190 leerlingen in de wijk Goes-Oost. Wij zijn onderdeel van  ‘Alberoscholen.’  Onze leerlingen kunnen zich spelend en lerend ontwikkelen in een omgeving waar duidelijke en positieve afspraken gelden en waar zij zichzelf mogen zijn.

De leerkrachten op onze school begeleiden kinderen vanuit een open leersituatie naar zelfstandigheid. Boeiend onderwijs speelt een grote rol. Op de Prinses Ireneschool is er ruimte en aandacht voor het ontwikkelen en inzetten van persoonlijke talenten. Er worden eigentijdse leermiddelen ingezet om doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar. Zo creëren we, dat we allemaal “Prinsheerlijk” kunnen leren! 

Boeiend onderwijs

Op de Prinses Ireneschool werken we met moderne methoden waarbij het gebruik van het digitale schoolbord geïntegreerd is. De lessen worden vormgegeven met behulp van de takken van Boeiend Onderwijs.

We werken thematisch, in alle groepen wordt aan hetzelfde thema gewerkt. Dit is o.a. terug te zien aan de kijktafels in de groepen en de werkjes van de kinderen. Er zijn meerdere vieringen met alle kinderen van de school per schooljaar. Bijvoorbeeld de opening van de kinderboekenweek en de opening van het project. 

Onze missie

Bij ons op school mag je zijn wie je bent. We zien het als onze missie om jou als mooi mens dat je bent, te ondersteunen bij jouw ontwikkeling tot  een zelfstandige, kritische en creatieve volwassene.

Visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. We werken vanuit 4 kernwaarden: veiligheid, bloei, creativiteit en plezier. Deze kernwaarden zijn tijdens de activiteiten dagelijks zichtbaar in de school. Concreet betekent dat:

 • Veiligheid

  • We vinden het belangrijk dat een kind zich snel thuis voelt op school. Vanuit een gevoel van veiligheid kan het kind vrijuit tot ontwikkeling komen. We bieden veel structuur en zijn voorspelbaar in ons gedrag.
  • Je mag zijn wie je bent en je bent mooi zoals je bent.
  • We werken met  duidelijke afspraken en benaderen kinderen vanuit positiviteit.
  • We benoemen gewenst gedrag als we elkaar aanspreken.
 • Bloei

  • Om een kind tot bloei te zien komen, is een van de mooiste facetten van ons vak. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat we aansluiten bij het talent van het kind. In ons onderwijs zetten we creativiteit, spel, beweging en muziek in om kinderen tot bloei te laten komen.
  • We kennen de talenten van de kinderen en van elkaar en maken hier gebruik van in ons onderwijs aan de kinderen  en bij de schoolontwikkeling. “Real learning only happens when you are in the groove with your talents” (Jef Staes)
 • Creativiteit

  • We hanteren verschillende werkvormen waarmee we de diversiteit van kunst en kunstzinnige werkvormen koppelen aan inzichten over leren.
  • We betrekken kunst, natuur en techniek, beweging en de wereld om ons heen in ons onderwijs en passen diverse kunstzinnige werkvormen toe in het leerproces,  om vorm te geven aan leren en leven vanuit het totale wezen. (hoofd, hart en handen)
  • Leerstof krijgt vorm op verschillende manieren en hierdoor komen kinderen  dichter bij hun eigen leerstijl.
  • We stimuleren kinderen om hun creativiteit te ontdekken en toe te passen.
 • Plezier

  • We zien veel stralende kinderen op school. Kinderen komen graag naar onze school.  Plezier hebben in wat je doet maakt dat je betrokken bent en dat je wilt leren.
  • Kinderen zijn betrokken bij hun onderwijs. Ze zijn in staat eigen elementen toe te voegen aan het aanbod. We zijn ons bewust van de betrokkenheidsbevorderende factoren en creëren daarmee een omgeving waarin de betrokkenheid gestimuleerd wordt.
  • We bieden kinderen een passend aanbod waarbij we bewust rekening houden met kinderen die meer instructie nodig hebben en  kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Methoden

In onderstaand overzicht kun je de methodes bekijken die wij hanteren op school:

Groep Vak Methode
1-8 Godsdienst Trefwoord
1-2 Alle ontwikkelingsgebieden Schatkist
3 Taal-Lezen Veilig leren lezen
4-8 Technisch Lezen Estafette
4-8 Taal-Spelling Taal Actief
4-8 Begrijpend lezen Nieuwbegrip XL
1-8 Engels Holmwoods
1-8 Rekenen Alles telt Q
5-8 Aardrijskunde Blauwe planeet
5-8 Geschiedenis Speurtocht
1-8 Natuur Schooltv en Leefwereld
1-8 Expressie Moet je doen/ thematisch
1-8 Techniek Leerlijn van het ontdekkasteel
1-8 Sociaal-Emotioneel Rots en Water
3-8 Bewegingsonderwijs Basislessen
3-8 Schrijven Pennenstreken
5-8 Verkeer Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant
5-8 Wetenschap en techniek Pittige plustorens
5-8 Filosofie Filosoferen in de basisschool

Met zorg en aandacht voor ieder kind

Het onderwijs op onze school wordt zodanig vorm gegeven dat minstens 98% van de leerlingen het leerstofaanbod in 8 of 9 jaar doorloopt. Vanuit o.a. deze visie begint de zorg en aandacht op groepsniveau. Wanneer er in het onderwijs afstemming plaats vindt tussen de onderwijsbehoeften van je kind en het aanbod van de school zal het betekenen dat minder kinderen achter­stand oplopen in de groep. Kinderen volgen klassikale en individuele leerroutes. Dit betekent dat de gestelde doelen op verschillende momenten bereikt kunnen worden.

Bij ons op school betekent ‘zorg en aandacht’ dat naar de ontwikkeling van alle kinderen wordt ge­keken. Differentiatie van de leerstof kan dus betekenen dat tempo en/of niveau worden aangepast. Voor het volgen van de leerlingen gebruiken wij het IEP- leerling volgsysteem. Dit systeem geeft ons inzicht in het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelings­tempo van ieder kind. Onder andere aan de hand van deze signalering passen wij het onderwijs, zonodig, aan.

Onze kernbegrippen zijn: afstemming, ondersteuning, ontwikkeling en hulp.

Hoe zien onze groepen eruit?

 • Groep 1 en 2 a

  Elke ochtend beginnen we in de kring met het zingen van liedjes en kijken we welke dag het vandaag is op de weekwijzer, welke datum het is en welk weer het is. We kijken wat we vandaag gaan doen op de dagritmekaarten boven de blauwe schuifdeur.

  Op maandag is het meeneem-dag en mogen de kinderen spulletjes van thuis mee nemen om te laten zien. Ook vertellen we in de binnen- en buitenkring aan elkaar wat we in het weekend gedaan hebben.

  De andere dagen van de week steken we de kaars aan en kijken we naar de kalenderplaat van de methode ‘Trefwoord’ op het bord. De juf vertelt dan een verhaal bij de plaat, waarna we liedjes zingen.

  Het hele jaar werken we langere tijd over een bepaald thema, wat te zien is op de thematafel. Als we gaan werken maken we schilderijen, tekeningen, plakwerkjes en diverse andere knutselopdrachten. We oefenen verschillende technieken zoals knippen, scheuren, prikken, stempelen en plakken. We werken met veel verschillende materialen zoals papier, wasco, klei, karton, verf, kralen, stof en kosteloos materiaal.

  Tijdens het spelen kiezen we van het kiesbord, wat we willen gaan doen. Zo kunnen we op de gang in de huishoek, stempelhoek, legohoek, autohoek of bouwhoek spelen. In de klas hebben we een luisterhoek, leeshoek, poppenkasthoek, verteltafel, ontdekhoek, treinbaan, winkeltje en een verfbord. Ook kunnen we uit de kasten kiezen, waar allerlei constructiemateriaal in zit.  Daarnaast vinden we het ook leuk om lekker te puzzelen, te tekenen, te knutselen, te kleien of kralen te rijgen. Soms kiezen we dozen uit de kast, waarin allerlei ontwikkelingsmateriaal zit.

  We eten en drinken twee keer per dag op school. Rond 10.00 uur eten en drinken we wat. Tussen de middag wassen we eerst onze handen, bidden we voor het eten en eten we onze boterhammen op. Als we ons eten en drinken op hebben, kiezen we een boek uit de doos en daarna gaan we samen met de kinderen uit groep 2 en 3 naar buiten.

  Als we in de kring zitten, doen we een reken- of taalactiviteit of vertelt de juf een verhaal. Samen zingen we liedjes, kijken we informatieve filmpjes en kijken we naar kijkplaten op het bord.

  Twee keer per dag spelen we buiten. De eerste keer spelen we met de fietsen, karren en buitenspelmateriaal uit de schuur. Ook verzinnen we samen allerlei leuke spelletjes en kunnen we kiezen om te schommelen.

  We hebben op school een speelzaal waar we kunnen gymmen. Hier kunnen we kiezen om te spelen met ballen, hoepels, pittenzakken en linten. Ook kunnen we kiezen om te gymmen op de toestellen.

  Bij een verjaardag vieren wij een feestje in de klas. In de klas hangen slingers op en de jarige heeft een muts op en zit op een versierde stoel. We zingen liedjes, maken een verjaardagstrein en steken kaarsjes aan. Ook verstoppen we de verrassingsdoos. De jarige mag trakteren.

  Tijdens de middagpauze mag de jarige langs de juffen en meesters met een verjaardagskaart. Iedere leerkracht schrijft daar dan iets op.

 • Groep 1 en 2 b

  Elke ochtend beginnen we in de kring met het zingen van liedjes en kijken we welke dag het vandaag is op de weekwijzer, welke datum het is en welk weer het is. We kijken wat we vandaag gaan doen op de dagritmekaarten boven het digibord.

  Op maandag is het meeneem-dag en mogen de kinderen spulletjes van thuis mee nemen om te laten zien. Ook vertellen we in de binnen- en buitenkring aan elkaar wat we in het weekend gedaan hebben.

  De andere dagen van de week steken we de kaars aan en kijken we naar de kalenderplaat van de methode ‘Trefwoord’ op het bord. De juf vertelt dan een verhaal bij de plaat, waarna we liedjes zingen.

  Het hele jaar werken we langere tijd over een bepaald thema, wat te zien is op de thematafel. Als we gaan werken maken we schilderijen, tekeningen, plakwerkjes en diverse andere knutselopdrachten. We oefenen verschillende technieken zoals knippen, scheuren, prikken, stempelen en plakken. We werken met veel verschillende materialen zoals papier, wasco, klei, karton, verf, kralen, stof en kosteloos materiaal.

  Tijdens het spelen kiezen we van het kiesbord, wat we willen gaan doen. Zo kunnen we op de gang in de huishoek en met de knikkerbaan spelen. In de klas hebben we een luisterhoek, leeshoek, bouwhoek, verteltafel, ontdekhoek, treinbaan, boederijhoek en een verfbord. Ook kunnen we uit de kasten kiezen, waar allerlei constructiemateriaal in zit.  Daarnaast vinden we het ook leuk om lekker te puzzelen, te tekenen, te knutselen, te kleien of kralen te rijgen. Soms kiezen we dozen uit de kast, waarin allerlei ontwikkelingsmateriaal zit.

  We eten en drinken twee keer per dag op school. Rond 10.00 uur eten en drinken we wat. Tussen de middag wassen we eerst onze handen, bidden we voor het eten en eten we onze boterhammen op. Als we ons eten en drinken op hebben, kiezen we een boek of tijdschrift uit de doos en daarna gaan we samen met de kinderen uit de andere groepen 1/2  en groep 3 naar buiten.

  Als we in de kring zitten, doen we een reken- of taalactiviteit of vertelt de juf een verhaal. Samen zingen we liedjes, kijken we informatieve filmpjes en kijken we naar kijkplaten op het digibord.

  Twee keer per dag spelen we buiten. De eerste keer spelen we met de fietsen, karren en buitenspelmateriaal uit de schuur. Ook verzinnen we samen allerlei leuke spelletjes en kunnen we kiezen om te schommelen.

  We hebben op school een speelzaal waar we kunnen gymmen. Hier kunnen we kiezen om te spelen met ballen, hoepels, pittenzakken en linten. Ook kunnen we kiezen om te gymmen op de toestellen.

 • Groep 3

  Elke ochtend beginnen we in de kring met een lied en een gebed. We steken dan ook een kaars aan. Vervolgens kijken welke dag het vandaag is. We kijken op het planbord naar de planning van de dag.

  Op maandag vertellen we aan elkaar wat we in het weekend hebben gedaan. De andere dagen van de week kijken we naar de kalenderplaat van de methode ‘Trefwoord’ op het bord. We hebben het over de plaat en luisteren naar het verhaal dat de juf voorleest. Dit kan een Bijbelverhaal of een spiegelverhaal zijn. We praten over het verhaal en zingen vaak nog een aantal liedjes.

  Gedurende het hele jaar werken we langere tijd over een bepaald thema. Op de thema tafel zijn verschillende dingen terug te vinden die hiermee te maken hebben.

  Nadat we in de kring hebben gezeten gaan we elke dag lezen. We leren lezen met de methode Veilig Leren lezen. Deze methode ondersteunen we met spreekbeeld. In deze methode heeft iedere klank zijn eigen teken. Na de leesles kunnen we kiezen van het kiesbord welke extra opdracht we gaan doen. De extra opdrachten zijn gericht op het spelenderwijs leren lezen. Lezen staat twee keer per dag op het programma.

  Naast het lezen is ook rekenen een belangrijk onderdeel in groep 3. We beginnen met het rekenen tot 10, maar leren ook al snel rekenen met geld en klokkijken. In deze groep werken we met de methode SemSom.

  We hebben een aantal keer in de week schrijven. We leren schrijven in blokletters.

  Tussen het werken door doen we vaak een energizer in de vorm van een liedje, spel of dansje.

  Op dinsdag staat Engels op het programma en op donderdag werken we aan verkeer.

  ’s Middags hebben we tijd voor de creatieve en expressieve vakken.

  We eten en drinken twee keer per dag op school. Rond 10.00 uur eten en drinken we wat. Tussen de middag wassen we eerst onze handen, bidden we voor het eten en eten we onze boterhammen op. Als we ons eten en drinken op hebben, kiezen we een boek uit de kast of lezen we uit ons bibliotheek boek. Daarna gaan we samen met de kinderen uit groep 1 en 2 naar buiten.

  Naast het buiten spelen hebben we op woensdag en vrijdag gym. In het begin van het schooljaar hebben we op vrijdag schoolzwemmen in plaats van gym. We gaan dan met de bus naar het zwembad.

  Bij een verjaardag vieren wij een feestje in de klas. In de klas hangen slingers op en de jarige heeft een muts op. We zingen liedjes, en steken kaarsjes aan. Ook verstoppen we de verrassingsdoos.

 • Groep 4

  De meeste dagen van de week beginnen we in de kring. We steken de kaars aan, we zingen liedjes en vaak is er een verhaal, soms een filmpje. Op maandag mogen kinderen iets meenemen van huis om aan andere kinderen te laten zien.

  Elke dag werken we aan rekenen, spelling, taal en lezen. Op dinsdag gymmen we en bijna elke vrijdag gan we schoolzwemmen. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Andere vakken waar we aan werken zijn: schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid en muziek en Engels.

  Als er iemand jarig is, vieren we de verjaardag om 8.30 uur. De jarige steekt kaarsjes aan en we zingen een aantal liedjes. Ouders mogen daarbij blijven. Om 9.00 uur gaan we aan het werk. De jarige zoekt een kaart uit en gaat samen met twee andere kinderen om ongeveer 12.00 uur ‘de klassen rond’.  Ook mag de jarige iets kiezen uit de cadeaudoos.

  We spelen elke dag om 12.00  uur buiten. Om ongeveer 12.25 uur gaan we naar binnen en eten we samen met de juf boterhammen in de klas. In de ochtend, na spelling hebben we een korte pauze om iets te eten en te drinken en doen we een dansje.

  Als er iets geplakt moet worden, doen we dat meestal met ‘sterke’ lijm. Deze lijm gaat niet gemakkelijk uit de kleren. Voor kinderen    (en ouders) die dat willen, zijn er schorten in de klas.

 • Groep 5

  De meeste dagen van de week beginnen we met de dagopening. We steken de kaars aan, we zingen liedjes en vaak is er een verhaal, soms een filmpje. Op maandag mogen kinderen iets meenemen van huis om aan andere kinderen te laten zien.

  Elke dag werken we aan  rekenen, spelling, taal en lezen. Op dinsdag en vrijdag gymmen we. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Andere vakken waar we aan werken zijn: schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid en muziek en Engels.

  Als er iemand jarig is, vieren we de verjaardag om 8.30 uur. De jarige steekt kaarsjes aan en we zingen een aantal liedjes.  Om 9.00 uur gaan we aan het werk. De jarige zoekt een kaart uit en gaat samen met twee andere kinderen om ongeveer 12.00  uur ‘de klassen rond’.  Ook mag de jarige iets kiezen uit de cadeaudoos.

  We gaan elke dag om 12.00 uur buiten spelen. Om ongeveer 12.25 uur gaan we naar binnen. We eten samen met de juf  boterhammen in de klas. In de ochtend, na spelling hebben we een korte pauze om iets te eten en te drinken.

  Als er iets geplakt moet worden, doen we dat meestal met ‘sterke’ lijm. Deze lijm gaat niet gemakkelijk uit de kleren. Voor kinderen (en ouders) die dat willen, zijn er schorten in de klas.

 • Groep 6

  De ochtend starten we in de kring. We steken de kaars aan en openen de dag met een lied of een gebed. We kijken naar het rooster en bespreken wat we die dag gaan doen en welke doelen we die dag willen bereiken. Op maandag vertellen we over het weekend en de andere dagen van de week wordt er verteld uit Trefwoord en praten we daarover of zingen een lied.

  Na de kring gaan we rekenen. We starten met een opwarmactiviteit. Vaak zetten we dan de wisbordjes in: de juf geeft een som en wij schrijven het antwoord op. Als we aftellen, houden we de wisbordjes met het antwoord in de lucht. We leren in groep 5 vooral keer-en deelsommen en plus- en minsommen tot en met 1000, maar ook rekenen met geld, gewicht, inhoud en tijd komt aan bod. Hierbij gebruiken we graag concreet materiaal.

  Dan is spelling aan de beurt. We leren de spellingcategorie kennen en maken er daarna een kort dictee over. De dag erna oefenen we met de woorden uit de nieuwe spellingcategorie en herhalen we ook woorden uit andere categorieën.

  Vervolgens is het tijd om pauze te houden. We eten en drinken wat en daarna doen we een aantal dansjes uit Just Dance of we spelen met z’n allen een beweegspel. Gedurende de dag hebben we regelmatig een pauzemoment om gezamenlijk een Energizer te doen.

  Andere vakken die aan bod komen zijn: taal, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie/hoekenwerk, tekenen, knutselen, muziek, drama, kroonkaart, Estafette, Engels en gym.

  Om 12.00 uur gaan we naar buiten. We spelen daar tot 12.25 en vervolgens gaan we naar binnen. We wassen onze handen en gaan aan onze tafels zitten. We bidden voor het eten en eten dan onze lunch op.

  We gymmen op maandag en vrijdag in de gymzaal aan de Bergweg. We raden sportkleding en goede gymschoenen aan. Als het lekker weer is, gaan we naar de speeltuin en het veldje bij de Oranjeweg.

  Op school werken we in alle groepen het hele jaar aan dezelfde thema’s. Dit is te zien aan de kijktafel, maar ook aan de knutsel- en tekenopdrachten. We hebben onszelf ook doelen gesteld in groep 5/6: deze hangen op een soort dartbord in de klas. Een doel kan zijn: “Ik werk netjes” of “Ik werk stil tijdens het zelfstandig werken”. Elke week evalueren we ons doel. Hoe dichter we bij ons doel zijn, hoe dichter we ons doel bij de roos hangen. Als het doel gehaald is, dan stellen we onszelf een nieuw doel

  Tijdens het zelfstandig- en stil werken staat er vaak muziek op die de concentratie bevordert. Kinderen mogen altijd hun tafel uit hun team schuiven om nog geconcentreerder te werken. Zelfstandig werken stimuleren we door het werken met de ‘kroonkaart’. Dit is een kaart met opdrachten die kinderen zelfstandig (of samen) kunnen maken/doen. Een deel bestaat uit verplichte taken, waarbij wel de volgorde van het maken zelf gekozen mag worden. Het tweede deel bestaat uit wat vrijere opdrachten, die gedaan mogen worden als het verplichte deel af is. We proberen opdrachten te geven die tegemoet komen aan de principes van de ontwikkeling van Meervoudige Intelligentie.

  Regelmatig zijn er blokken van een aantal weken achter elkaar waarop er in groepjes gewerkt wordt aan bijvoorbeeld techniek, koken, creatieve opdrachten, gezelschapsspelen. Dit is het hoekenwerk. Vaak vragen we hierbij hulp van ouders.

   

  Als er iemand jarig is, mag diegene op een kruk voor in de klas komen staan. De jarige wijst drie kinderen aan die een “verjaardagsverzoekliedje” uitkiezen. Na het zingen, raden we wat voor traktatie de jarige heeft meegenomen. Dan kiest de jarige iemand uit die helpt met uitdelen. Ook kiest de jarige een verjaardagskaart en wijst de jarige twee kinderen aan die tijdens het buitenspelen om 12.00 uur mee rond de klassen gaan. Alle juffen en meesters die op die dag werken schrijven dan een felicitatie op de kaart.

 • Groep 7

  Bij ons in de klas vinden we het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt. We hangen daarom elke ochtend onze knijper op en bespreken met elkaar hoe we ons voelen en hoe dit komt. We doen veel spelletjes en activiteiten om elkaar goed te leren kennen en samen veel lol te maken.  Samenwerken oftewel leren van en met elkaar vinden we dan ook erg belangrijk, hierbij proberen we vooral win-win te denken.

  In onze groep krijgen wij Rots en Water training. Rots en Water is een leuke, leerzame, uitdagende en effectief bewezen training, vol actie! Rots en Water is een weerbaarheidstraining waarin wij leren opkomen voor onszelf en onze grenzen leren aangeven. Wij leren onze eigen grenzen bewaken en respect te hebben voor de gevoelens en grenzen van anderen.  

  Bij ons in de groep werken we met de methodes alles telt q en taal actief voor taal en spelling. Bij rekenen worden onder andere worden verhoudingen, breuken, procenten en cijferend optellen/aftrekken en vermenigvuldigen behandeld. Door gebruik te maken van wisbordjes worden de kinderen gestimuleerd om actief mee te doen tijdens de verschillende instructiemomenten. In groep 7 doen we vaak spelletjes met de tafelsommen, deze gaan daarom ook al erg goed! 

  Na rekenen komt spelling aan bod. Naast het goed leren schrijven van spellingswoorden besteden we in groep 7 ook veel aandacht aan werkwoordspelling. Om hierin vooruit te gaan gebruiken wij onze denkstappenkaart, dit helpt ons om de juiste stappen te nemen en werkwoorden foutloos te schrijven.

  Verder staan de vakken taal, woordenschat, begrijpend lezen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, handvaardigheid, tekenen, drama, gym en stellen op het programma. We werken aan dezelfde thema’s als de andere groepen op school. Het thema is zichtbaar op de kijktafel. Het thema komt ook terug in de teken-, handvaardigheid- en stelopdrachten.

  We beginnen en eindigen de dag met gebed en we bidden voor de dingen die belangrijk voor ons zijn.

  Op excursie gaan vinden wij het leukste wat er is, vandaar dat we proberen vaak ergens op bezoek te gaan om zo meer te leren van de echte wereld om ons heen.

  In groep 7 hebben we veel bijzondere dagen, zoals schoolvoetbal, het schoolkamp, surprises bij het Sinterklaasfeest en de Koningsspelen. Allemaal dagen waarop we niet werken in de klas maar wel leren om op een goede manier met elkaar om te gaan.

 • Groep 8

  We beginnen iedere dag in de kring, we steken de kaars aan en bidden voor dingen die voor ons belangrijk zijn of dingen die ons bezighouden. Op maandag vertellen we elkaar over het weekend.

  Na de kring starten we met rekenen; %, kommagetallen, breuken, grafieken en tabellen, het komt allemaal aan bod. We gebruiken verschillende manieren om deze dingen te leren. We bereken bijvoorbeeld aan de hand van verschillende potjes jam hoe het zit met de verhouding suiker, we oefenen procenten, kommagetallen en breuken met bewegingen, we gebruiken werkvormen om samen te leren. Na rekenen komt spelling aan bod. In groep 8 wordt de werkwoordspelling uitgebreid met de tegenwoordgige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord en de gebiedende wijs. Verder staan de vakken taal, woordenschat, begrijpend lezen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, handvaardigheid, tekenen, drama, gym en stellen op het programma. We werken aan dezelfde thema’s als de andere groepen op school. Het thema is zichtbaar op de kijktafel. Het thema komt ook terug in de teken-, handvaardigheid- en stelopdrachten.

  2 uur in de week werken de kinderen aan de kroonkaart. De kinderen kiezen in groepjes onderwerpen uit waaraan ze willen werken voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld sterrenkunde, Spaans, de wereld om je heen, journalistiek. De kinderen werken aan  werkboekjes passend bij het gekozen thema. In de werkboekjes staan gevarieerde opdrachten. Ze gebruiken tablets om informatie op te zoeken en opdrachten uit te voeren. Voor de opdrachten wordt gebruik gemaakt van social media, bijvoorbeeld maak een glogster, maak een tweet, maak een voki. Alle gemaakte opdrachten worden gedeeld via ons groeps twitter account.  u kunt ons volgen via @irenesgroepje8.

  In groep 8 krijgen de kinderen 3 taken huiswerk per week.  Het huiswerk krijgen ze op dinsdag en moet de dinsdag erop weer ingeleverd worden. Ook maken ze een werkstuk over een land buiten Europa ), ze houden een spreekbeurt over dit werkstuk. Ze houden een boekbespreking en de kinderen maken een masterpiece. Het masterpiece is een afsluitend werkstuk over een onderwerp naar keuze.

  We gymmen op maandag en vrijdag. We gymmen in de gymzaal aan de Bergweg. Als het mooi weer is gymmen we buiten op het veldje aan de Oranjeweg. Gymkleding en goede gymschoenen zijn erg belangrijk.

  Tijdens de biologie lessen werken we in teams. We noemen dit ook wel hoekenwerk. Er worden door groepjes verschillende opdrachten uitgevoerd in circuitvorm. We koken, maken een opdracht uit het technisch leskasteel of uit het kunstkabinet, we doen een spel of werken op de computer.

  Om 10.15 uur hebben we een korte pauze om even wat te eten en drinken. Daarna doen we vaak een beweegactiviteit, bijvoorbeeld just dance. Om 12.00 uur gaan we naar buiten, om 12.20 uur gaan we naar binnen om te lunchen.

  Verjaardagen vieren we om 10.15 uur. De jarige mag op de stoel van de juf staan en wordt toegezongen. Daarna wordt er getrakteerd.  De jarige mag om 12 uur met een gekozen kaart de klassen rond.

  We gaan ook wel eens op excursie, naar het Rijksmuseum, naar de bibliotheek, naar het Bevrijdingsmuseum. We proberen een zo passend mogelijk aanbod te creëren bij de aangeboden thema’s. Groep 7/8 doet ook mee met de schoolsportolympiade in juni en met het schoolvoetbaltoernooi in april.

  Eind november maken de kinderen van groep 8 het drempelonderzoek. Eind december worden de kinderen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor adviesgesprekken. Het definitieve advies voor de middelbare school wordt dan besproken. Het advies wordt gemaakt met alle juffen en meesters samen. Dit doen we door te kijken naar de schoolvorderingen, de resultaten van CITO-toetsen, het resultaat van het drempelonderzoek en de werkhouding en algemene ontwikkeling in de groep/ op school. Met het basisschooladvies kunnen de kinderen ingeschreven worden op een middelbare school naar keuze. De open avonden zijn in januri en februari. Eind april maakt groep de verplichte landelijke eindtoets. Wij maken de IEP-eindtoets. De resultaten van de toets krijgen de kinderen in een envelop mee naar huis. Belangrijk, is de score lager dan het gegeven advies blijft het advies geldend. Is de score hoger dan het gegeven advies is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen.

  Aan het eind van het schooljaar studeert groep 8 een musical in die ze in de laatste schoolweek op dinsdag aan de kinderen van de school en ’s avonds aan ouders laten zien. Op die avond nemen we ook officieel afscheid van groep 8. Ze zijn dan klaar voor de middelbare!