Vervangingsbeleid

 

In de CAO PO is opgenomen dat een bestuur Vervangingsbeleid moet hebben geformuleerd. Elk bestuur dient met de personeelsgeleding van de GMR afspraken te maken over het vervangingsbeleid. Advies van de cao-partijen is om ook de oudergeleding te betrekken. In het vervangingsbeleid wordt omschreven op welke manier vervanging wordt georganiseerd en met welk soort contracten. In onderstaand document leest u verder hoe dat beleid op de Prinses Ireneschool is 

Vervangingsbeleid Albero en Prinses Ireneschool.