Verlof aanvragen

U kunt als ouder(s) verlof aanvragen voor uw zoon/dochter. De beweegredenen voor deze aanvraag worden getoetst door de directie. Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij de directie.

 

Meer informatie over het aanvragen van extra verlof vindt u hier.

 

Aanvraagformulier extra verlof