Schoolplan

Het schoolplan voor de periode 2019-2023 vindt u via onderstaande link. In het schoolplan beschrijven we vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. Ze zijn gebaseerd op de visie van het schoolteam en de conclusies die uit verzamelde gegevens getrokken zijn tijdens een studiedag planontwikkeling. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. 

Schoolplan 2019-2023