Informatiebeveiliging en privacy

Nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 stelt scherpere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Anders dan voorheen dienen organisaties actief beleid te voeren en maatregelen te implementeren waaruit blijkt dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Dit betekent dat van organisaties wordt vereist dat ze de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om te voldoen aan de principes en verplichtingen in de wet en dit kunnen aantonen.

 

Ieder jaar wordt u gevraagd de privacyvoorkeuren voor uw kind te actualiseren via de Parro app. U kunt deze voorkeuren ten alle tijden aanpassen aan uw wensen. 

 

De Prinses Ireneschool is onderdeel van Alberoscholen. Er is voor aangesloten scholen een gezamenlijk privacy reglement.  Lees hier meer over het privacy reglement van Albero.