Informatiebeveiliging en privacy

Nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 stelt scherpere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Anders dan voorheen dienen organisaties actief beleid te voeren en maatregelen te implementeren waaruit blijkt dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Dit betekent dat van organisaties wordt vereist dat ze de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om te voldoen aan de principes en verplichtingen in de wet en dit kunnen aantonen.

 

Lees hier meer over de wijze waarop we dat op onze school doen.