Hulpouders en vrijwilligers

Hulpouders en vrijwilligers

Op alle scholen zijn hulpouders en soms ook vrijwilligers actief. Het is bijzonder fijn dat onze school te maken heeft met deze enthousiaste ouders/vrijwilligers, die op verschillende terreinen ingezet kunnen worden om zodoende de kinderen te verzekeren van een optimale begeleiding.

In het kader van de preventie seksuele intimidatie / machtsmisbruik heeft onze school te maken met gedragsregels voor personeelsleden. Daarnaast maken we aan het begin van het schooljaar steeds afspraken met de kinderen hoe we ons gedragen op en rond de school. Daarom leek het ons logisch om dat ook voor alle ouders/vrijwilligers te doen die binnen onze school op vele gebieden hulp verlenen. Samen met leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn een aantal spelregels opgesteld om ervoor te zorgen dat de inzet van hulpouders/vrijwilligersis de inhoud van deze brief, die aan alle hulpouders/vrijwilligers binnen onze school op een fijne manier verloopt. 

 

 

Lees hier verder over deze spelregels.