Activiteitencommissie

De activiteiten commissie (AC) is een groep ouders die helpt bij de uitvoering van activiteiten op school en ook activiteiten samen met leerkrachten organiseert.  Eén van de leerkrachten is ook lid van de AC. Dit schooljaar is dat juf Marianne de Leeuw.

Alle ouders en verzorgers die een kind op school hebben, kunnen lid worden van de AC. Zo'n lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor vier jaar. Na vier jaar kan men er voor kiezen per jaar te verlengen.

De AC komt vier keer per schooljaar bij elkaar. 

 

Om de activiteiten te kunnen realiseren, wordt aan alle ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. De AC beheert de ouderbijdragen en is verantwoording schuldig aan de MR. De (vrijwillige) ouderbijdrage bedraagt €20,-- . Voor betaling van de ouderbijdrage ontvangt u in oktober een formulier van de AC.  Het bedrag kan gestort worden op de bankrekening van de AC: NL56 RABO 0116 3887 65