Onderwijs

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Op de Prinses Ireneschool werken we met moderne methoden (zie onderstaand overzicht), waarbij het gebruik van het digitale schoolbord geïntegreerd is. De lessen worden vormgegeven met behulp van de takken van Boeiend Onderwijs. We werken thematisch, in alle groepen wordt aan hetzelfde thema gewerkt. Dit is o.a. terug te zien aan de kijktafels in de groepen en de werkjes van de kinderen. Er zijn meerdere vieringen met alle kinderen van de school per schooljaar. Bijvoorbeeld de opening van de kinderboekenweek en de opening van het project. Twee ker per jaar is het crea-ochtend, dan wordt er groepsdoorbrekend met de kinderen gewerkt aan een creatieve opdracht. Meer informatie over hoe wij ons onderwijs vormgeven leest u in ons schoolplan.

 

methode overzicht

Methoden

Groep

Vak

Methode

1-8

Godsdienst

Trefwoord

1-2

Alle ontwikkelingsgebieden

Schatkist

3

Taal-Lezen

Veilig leren lezen

4-8

Technisch Lezen

Estafette

4-8

Taal-Spelling

Taal Actief

4-8

Begrijpend lezen

Nieuwbegrip XL

7-8

Engels

Take it easy

1-8

Rekenen

Alles telt Q

5-8

Aardrijskunde

Blauwe planeet

5-8

Geschiedenis

Speurtocht

1-8

Natuur

Schooltv en Leefwereld

1-8

Expressie

Moet je doen/ thematisch

1-8

Techniek

Leerlijn van het ontdekkasteel

1-8

Sociaal-Emotioneel

Soemokaarten

3-8

Bewegingsonderwijs

Basislessen 

3-8

Schrijven

Pennenstreken

5-8

Verkeer

Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant

5-8

Wetenschap en techniek

Pittige plustorens

5-8

Filosofie

Filosoferen in de basisschool