Kinderraad

De kinderraad is een groep kinderen die de kinderen van onze school vertegenwoordigen en een adviserende rol hebben bij het vormgeven van het beleid van de school. De kinderraad komt 5 keer per jaar bij elkaar.  Samen met de directeur of de intern begeleider praten zij over allerlei onderwerpen die met de school te maken hebben.

 

Dit schooljaar zitten Fem  en Mert uit groep 5, Jennifer en Fadi uit groep 6, Anouk en Xanthe uit groep 7 en Sil en Kirsten uit groep 8 in de kinderraad.