Kinderraad

De kinderraad bestaat uit 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8.  Zij vertegenwoordigen hun klas in de kinderraad. De kinderraad heeft  een adviserende rol bij het vormgeven van het beleid van de school en komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar.  Samen met de directeur of de intern begeleider praten zij over allerlei onderwerpen die met de school te maken hebben, waarbij wij de stem van de kinderen belangrijk vinden.

Dit schooljaar zitten Fem  en Mert uit groep 8, Pien en Suze uit groep 7,  Tim en Sjoerd uit groep 6 en Anne en Mats uit groep 5 in de kinderraad.