Groep 8

Juf Rebecca geeft les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Eva is er op woensdag.  

We beginnen iedere dag in de kring, we steken de kaars aan en bidden voor dingen die voor ons belangrijk zijn of dingen die ons bezighouden. Op maandag vertellen we elkaar over het weekend. 

 

Na de kring starten we met rekenen; %, kommagetallen, breuken, grafieken en tabellen, het komt allemaal aan bod. We gebruiken verschillende manieren om deze dingen te leren. We bereken bijvoorbeeld aan de hand van verschillende potjes jam hoe het zit met de verhouding suiker, we oefenen procenten, kommagetallen en breuken met bewegingen, we gebruiken werkvormen om samen te leren. Na rekenen komt spelling aan bod. In groep 8 wordt de werkwoordspelling uitgebreid met de tegenwoordgige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord, tegenwoordig deelwoord en de gebiedende wijs. Verder staan de vakken taal, woordenschat, begrijpend lezen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, handvaardigheid, tekenen, drama, gym en stellen op het programma. We werken aan dezelfde thema's als de andere groepen op school. Het thema is zichtbaar op de kijktafel. Het thema komt ook terug in de teken-, handvaardigheid- en stelopdrachten.

 

2 uur in de week werken de kinderen aan de kroonkaart. De kinderen kiezen in groepjes onderwerpen uit waaraan ze willen werken voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld sterrenkunde, Spaans, de wereld om je heen, journalistiek. De kinderen werken aan  werkboekjes passend bij het gekozen thema. In de werkboekjes staan gevarieerde opdrachten. Ze gebruiken tablets om informatie op te zoeken en opdrachten uit te voeren. Voor de opdrachten wordt gebruik gemaakt van social media, bijvoorbeeld maak een glogster, maak een tweet, maak een voki. Alle gemaakte opdrachten worden gedeeld via ons groeps twitter account.  u kunt ons volgen via @irenesgroepje8.

 

In groep 8 krijgen de kinderen 3 taken huiswerk per week.  Het huiswerk krijgen ze op dinsdag en moet de dinsdag erop weer ingeleverd worden. Ook maken ze een werkstuk over een land buiten Europa ), ze houden een spreekbeurt over dit werkstuk. Ze houden een boekbespreking en de kinderen maken een masterpiece. Het masterpiece is een aflsuitend werkstuk over een onderwerp naar keuze.

 

We gymmen op maandag en vrijdag. We gymmen in de gymzaal aan de Bergweg. Als het mooi weer is gymmen we buiten op het veldje aan de Oranjeweg. Gymkleding en goede gymschoenen zijn erg belangrijk.

 

Tijdens de biologie lessen werken we in teams. We noemen dit ook wel hoekenwerk. Er worden door groepjes verschillende opdrachten uitgevoerd in circuitvorm. We koken, maken een opdracht uit het technisch leskasteel of uit het kunstkabinet, we doen een spel of werken op de computer. 

 

Om 10.15 uur hebben we een korte pauze om even wat te eten en drinken. Daarna doen we vaak een beweegactiviteit, bijvoorbeeld just dance. Om 12.00 uur gaan we naar buiten, om 12.20 uur gaan we naar binnen om te lunchen. 

 

Verjaardagen vieren we om 10.15 uur. De jarige mag op de stoel van de juf staan en wordt toegezongen. Daarna wordt er getrakteerd.  De jarige mag om 12 uur met een gekozen kaart de klassen rond. 

 

We gaan ook wel eens op excursie, naar het Rijksmuseum, naar de bibliotheek, naar het Bevrijdingsmuseum. We proberen een zo passend mogelijk aanbod te creëren bij de aangeboden thema's. Groep 7/8 doet ook mee met de schoolsportolympiade in juni en met het schoolvoetbaltoernooi in april.

 

Eind november maken de kinderen van groep 8 het drempelonderzoek. Eind december worden de kinderen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor adviesgesprekken. Het defenitieve advies voor de middelbare school wordt dan besproken. Het advies wordt gemaakt met alle juffen en meesters samen. Dit doen we door te kijken naar de schoolvorderingen, de resultaten van CITO-toetsen, het resultaat van het drempelonderzoek en de werkhouding en algemene ontwikkeling in de groep/ op school. Met het basisschooladvies kunnen de kinderen ingeschreven worden op een middelbare school naar keuze. De open avonden zijn in januri en februari. Eind april maakt groep de verplichte landelijke eindtoets. Wij maken de IEP-eindtoets. De resultaten van de toets krijgen de kinderen in een envelop mee naar huis. Belangrijk, is de score lager dan het gegeven advies blijft het advies geldend. Is de score hoger dan het gegeven advies is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen.

 

Aan het eind van het schooljaar studeert groep 8 een musical in die ze in de laatste schoolweek op dinsdag aan de kinderen van de school en 's avonds aan ouders laten zien. Op die avond nemen we ook officieel afscheid van groep 8. Ze zijn dan klaar voor de middelbare!!