Groep 7

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen in onze groep. Onze gezellige klas bestaat uit 27 kinderen en meester Luc en juf Jenneke. Meester Luc loopt LIO-stage en is er op maandag en dinsdag. Juf Jenneke is er op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Bij ons in de klas vinden we het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt. We hangen daarom elke ochtend onze knijper op en bespreken met elkaar hoe we ons voelen en hoe dit komt. We doen veel spelletjes en activiteiten om elkaar goed te leren kennen en samen veel lol te maken.  Samenwerken oftewel leren van en met elkaar vinden we dan ook erg belangrijk, hierbij proberen we vooral win-win te denken.

 

In onze groep krijgen wij Rots en Water training. Rots en Water is een leuke, leerzame, uitdagende en effectief bewezen training, vol actie! Rots en Water is een weerbaarheidstraining waarin wij leren opkomen voor onszelf en onze grenzen leren aangeven. Wij leren onze eigen grenzen bewaken en respect te hebben voor de gevoelens en grenzen van anderen.  

 

Bij ons in de groep werken we met de methodes alles telt q en taal actief voor taal en spelling. Bij rekenen worden onder andere worden verhoudingen, breuken, procenten en cijferend optellen/aftrekken en vermenigvuldigen behandeld. Door gebruik te maken van wisbordjes worden de kinderen gestimuleerd om actief mee te doen tijdens de verschillende instructiemomenten. In groep 7 doen we vaak spelletjes met de tafelsommen, deze gaan daarom ook al erg goed! 

 

Na rekenen komt spelling aan bod. Naast het goed leren schrijven van spellingswoorden besteden we in groep 7 ook veel aandacht aan werkwoordspelling. Om hierin vooruit te gaan gebruiken wij onze denkstappenkaart, dit helpt ons om de juiste stappen te nemen en werkwoorden foutloos te schrijven.

 

Verder staan de vakken taal, woordenschat, begrijpend lezen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, handvaardigheid, tekenen, drama, gym en stellen op het programma. We werken aan dezelfde thema's als de andere groepen op school. Het thema is zichtbaar op de kijktafel. Het thema komt ook terug in de teken-, handvaardigheid- en stelopdrachten.

We beginnen en eindigen de dag met gebed en we bidden voor de dingen die belangrijk voor ons zijn.


Op excursie gaan vinden wij het leukste wat er is, vandaar dat we proberen vaak ergens op bezoek te gaan om zo meer te leren van de echte wereld om ons heen.

In groep 7 hebben we veel bijzondere dagen, zoals schoolvoetbal, het schoolkamp, surprises bij het Sinterklaasfeest en de Koningsspelen. Allemaal dagen waarop we niet werken in de klas maar wel leren om op een goede manier met elkaar om te gaan.