Groep 7

Dit is de groep juf Jenneke. Juf Jenneke is er alle dagen. Ieder twee weken is meester Ruud op vrijdagmorgen in de groep ivm met de weerbaarheidslessen. 

 

Ook in onze groep begint de dag in de kring. We steken dan een kaarsje aan en er wordt verteld uit Trefwoord. We beginnen en eindigen de dag met gebed en we bidden voor de dingen die belangrijk voor ons zijn. Op maandag vertellen we in de vertelkring elkaar onze weekend-belevenissen.

 

Na de kring starten we met rekenen. Onder andere worden verhoudingen, breuken, cijferend vermenigvuldigen en (digitaal)klokkijken behandeld. In groep 6 werken we met wisbordjes, hiermee kunnen we dus heel snel heel veel sommen mee oefenen! Ook worden er veel rekenspelletjes gedaan zoals een tafelrace. Hierdoor gaan de tafels super goed!

 

Na rekenen komt spelling aanbod. Met de nieuwe methode maken we om dag een klein dictee, met de nieuw aangeleerde spellingcategorie. Deze nieuwe categorie wordt begeleid vanuit de methode met aansprekende filmpjes en veel voorbeeldmateriaal. In groep 6 oefenen we erg veel met spelling. Dagelijks oefenen we met de spellingcategorieën, uit het boek maar ook in spelvorm. Verder staan de vakken taal, woordenschat, begrijpend lezen, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,engels, handvaardigheid, tekenen, drama, gym en stellen op het programma. We werken aan dezelfde thema's als de andere groepen op school. Het thema is zichtbaar op de kijktafel. Het thema komt ook terug in de teken-, handvaardigheid- en stelopdrachten.

 

In groep 6 krijgen de kinderen 1 taak huiswerk per week. Dit varieert van rekenen, spelling, begrijpend lezen tot het oefenen van Topo, geschiedenis of engelse woordjes. De kinderen krijgen op maandag het huiswerk mee en leveren het op vrijdag weer in. In groep 6 maken we ook een werkstuk. De kinderen mogen zelf een onderwerp kiezen en gaan stapsgewijs aan de slag met het maken van het werkstuk. Naast het maken van een werkstuk, bereiden de kinderen ook een spreekbeurt voor.

 

We gymmen op maandag en vrijdag in de gymzaal aan de Bergwerg. Als het erg mooi weer is gymmen we buiten op het veldje bij de Oranjeweg. Goede gymschoenen en gymkleding zijn erg belangrijk.

 

Tijdens de biologielessen werken we in groepjes. Dit wordt bij ons Hoekenwerk genoemd. Elke week doen de kinderen een andere activiteit. Voorbeelden hiervan zijn: Pompoenen snijden, het werken met LEGO, creatieve opdrachten die aansluiten bij het thema of het spelen van een gezelschapsspel.

 

Om 10.15 uur hebben we een korte pauze om even wat te eten en drinken. Daarna doen we vaak een beweegactiviteit, bijvoorbeeld Just Dance. Om 12.00 uur gaan we naar buiten, om 12.20 uur gaan we naar binnen om te lunchen.

 

Verjaardagen vieren we om 10.15 uur. De jarige mag op een stoel staan en wordt toegezongen. Daarna kan er getrakteerd en om 12.00 uur mag de jarige met een gekozen kaart de klassen rond.