Groep 6

Juf Eva is op maandag en dinsdag in deze groep te vinden. Op woensdag t/m vrijdag is juf Ismay in de klas.

De ochtend starten we in de kring. We steken de kaars aan en openen de dag met een lied of een gebed. We kijken naar het rooster en bespreken wat we die dag gaan doen en welke doelen we die dag willen bereiken. Op maandag vertellen we over het weekend en de andere dagen van de week wordt er verteld uit Trefwoord en praten we daarover of zingen een lied.

 

Na de kring gaan we rekenen. We starten met een opwarmactiviteit. Vaak zetten we dan de wisbordjes in: de juf geeft een som en wij schrijven het antwoord op. Als we aftellen, houden we de wisbordjes met het antwoord in de lucht. We leren in groep 5 vooral keer-en deelsommen en plus- en minsommen tot en met 1000, maar ook rekenen met geld, gewicht, inhoud en tijd komt aan bod. Hierbij gebruiken we graag concreet materiaal.

 

Dan is spelling aan de beurt. We leren de spellingcategorie kennen en maken er daarna een kort dictee over. De dag erna oefenen we met de woorden uit de nieuwe spellingcategorie en herhalen we ook woorden uit andere categorieën. 

 

 Vervolgens is het tijd om pauze te houden. We eten en drinken wat en daarna doen we een aantal dansjes uit Just Dance of we spelen met z’n allen een beweegspel. Gedurende de dag hebben we regelmatig een pauzemoment om gezamenlijk een Energizer te doen.

 

Andere vakken die aan bod komen zijn: taal, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie/hoekenwerk, tekenen, knutselen, muziek, drama, kroonkaart, Estafette, Engels en gym.

 

Om 12.00 uur gaan we naar buiten. We spelen daar tot 12.25 en vervolgens gaan we naar binnen. We wassen onze handen en gaan aan onze tafels zitten. We bidden voor het eten en eten dan onze lunch op.

 

We gymmen op maandag en vrijdag in de gymzaal aan de Bergweg. We raden sportkleding en goede gymschoenen aan. Als het lekker weer is, gaan we naar de speeltuin en het veldje bij de Oranjeweg.

 

Op school werken we in alle groepen het hele jaar aan dezelfde thema’s. Dit is te zien aan de kijktafel, maar ook aan de knutsel- en tekenopdrachten. We hebben onszelf ook doelen gesteld in groep 5/6: deze hangen op een soort dartbord in de klas. Een doel kan zijn: “Ik werk netjes” of “Ik werk stil tijdens het zelfstandig werken”. Elke week evalueren we ons doel. Hoe dichter we bij ons doel zijn, hoe dichter we ons doel bij de roos hangen. Als het doel gehaald is, dan stellen we onszelf een nieuw doel

 

Tijdens het zelfstandig- en stil werken staat er vaak muziek op die de concentratie bevordert. Kinderen mogen altijd hun tafel uit hun team schuiven om nog geconcentreerder te werken. Zelfstandig werken stimuleren we door het werken met de ‘kroonkaart’. Dit is een kaart met opdrachten die kinderen zelfstandig (of samen) kunnen maken/doen. Een deel bestaat uit verplichte taken, waarbij wel de volgorde van het maken zelf gekozen mag worden. Het tweede deel bestaat uit wat vrijere opdrachten, die gedaan mogen worden als het verplichte deel af is. We proberen opdrachten te geven die tegemoet komen aan de principes van de ontwikkeling van Meervoudige Intelligentie.     

 

Regelmatig zijn er blokken van een aantal weken achter elkaar waarop er in groepjes gewerkt wordt aan bijvoorbeeld techniek, koken, creatieve opdrachten, gezelschapsspelen. Dit is het hoekenwerk. Vaak vragen we hierbij hulp van ouders.

 

 Als er iemand jarig is, mag diegene op een kruk voor in de klas komen staan. De jarige wijst drie kinderen aan die een “verjaardagsverzoekliedje” uitkiezen. Na het zingen, raden we wat voor traktatie de jarige heeft meegenomen. Dan kiest de jarige iemand uit die helpt met uitdelen. Ook kiest de jarige een verjaardagskaart en wijst de jarige twee kinderen aan die tijdens het buitenspelen om 12.00 uur mee rond de klassen gaan. Alle juffen en meesters die op die dag werken schrijven dan een felicitatie op de kaart.