Groep 4

We hebben twee juffen. Juf Jacqueline is er op maandag t/m woensdag op donderdag en vrijdag is juf Nancy in de klas. 

 

De meeste dagen van de week beginnen we in de kring. We steken de kaars aan, we zingen liedjes en vaak is er een verhaal, soms een filmpje. Op maandag mogen kinderen iets meenemen van huis om aan andere kinderen te laten zien. 

 

Elke dag werken we aan rekenen, spelling, taal en lezen. Op dinsdag gymmen we en bijna elke vrijdag gan we schoolzwemmen. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen. Andere vakken waar we aan werken zijn: schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid en muziek en Engels.

 

Als er iemand jarig is, vieren we de verjaardag om 8.30 uur. De jarige steekt kaarsjes aan en we zingen een aantal liedjes. Ouders mogen daarbij blijven. Om 9.00 uur gaan we aan het werk. De jarige zoekt een kaart uit en gaat samen met twee andere kinderen om ongeveer 12.00 uur ‘de klassen rond’.  Ook mag de jarige iets kiezen uit de cadeaudoos.

 

We spelen elke dag om 12.00  uur buiten. Om ongeveer 12.25 uur gaan we naar binnen en eten we samen met de juf boterhammen in de klas. In de ochtend, na spelling hebben we een korte pauze om iets te eten en te drinken en doen we een dansje.

 

Als er iets geplakt moet worden, doen we dat meestal met ‘sterke’ lijm. Deze lijm gaat niet gemakkelijk uit de kleren. Voor kinderen    (en ouders) die dat willen, zijn er schorten in de klas.