Vrijwillige ouderbijdrage

Per jaar wordt van ouder(s)/verzorger(s) een ouderbijdrage gevraagd van € 20,-  per kind.

 

De activiteitencommissie (AC) beheert de vrijwillige ouderbijdragen. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten die niet kunnen worden betaald uit het schoolbudget. Voorbeelden daarvan zijn het hapje en drankje bij de diverse vieringen, Sinterklaas cadeautjes, consumpties tijdens schoolwedstrijden, de laatste schooldag voor de zomervakantie en het afscheid van groep 8.

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een formulier van de AC.