Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op de Prinses Ireneschool werken we met een continurooster volgens het 5-gelijke-dagen model. Dat houdt in dat de kinderen elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.  Van 8.15 uur tot 8.30 uur is er een inloopkwartiertje. U heeft dan de mogelijkheid om nog even in de klas van uw kind te blijven totdat de les om 8.30 uur begint. 

Alle kinderen blijven over op school in de eigen klas en eten onder leiding van de leerkracht. 

 

Vakantierooster 2017-2018

 

Herfstvakantie 16-10-17 t/m 20-10-17
Kerstvakantie 25-12-17 t/m 05-01-18
Voorjaarsvakantie 19-02-18 t/m 23-02-18
Paasvakantie 30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie

23-04-18 t/m 04-05-18

Hemelvaart

10-05-18 t/m 11-05-18

Pinksteren

21-05-18 
Zomervakantie

09-07-18 t/m 17-08-18

 

 

Vakantierooster 2018-2019

 

Herfstvakantie  15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie  24-12-2018 t/m 4-1-2019
Voorjaarsvakantie  4-3-2019 t/m 8-3-2019
Goede vrijdag  19-4-2019
Meivakantie

 22-4-2019 t/m 3-5-2019

Hemelvaart

 30-5-2019 t/m 31-5-2019

Pinksteren

 10-6-2019 t/m 11-6-2019
Zomervakantie

 8-7-2019 t/m 16-8-2019

 

Bij het opstellen van bovenstaand vakantierooster hebben wij het advies van

de stuurgroep vakantiespreiding Zeeland gevolgd. De MR heeft met het rooster ingestemd.

Het concept vakantierooster voor de cursusjaren hierna vindt u op de website van het Ministerie van OCW.

 

Andere vrije dagen

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Dat kunnen

evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team een nascholing volgt.

Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.  U vindt deze data in de jaaragenda van school. (tabblad actueel -> agenda  op de website)