Kwaliteit van het onderwijs op De Prinses Ireneschool

Veranderen en verbeteren

Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van de uitkomsten van methode- en niet methode toetsen, interne evaluaties, een  tevredenheidsonderzoek en de Alpha Audit. In het schooljaar 2017-2018 werken we aan de volgende speerpunten:

  • Implementatie nieuwe taal methode
  • Implementatie methode begrijpend lezen
  • Eigenaarschap van kinderen bij hun eigen leerproces
  • Vervolg ouderbetrokkenheid 3.0
  • Lego leerlijn programmeren
  • 21ste eeuw vaardigheden
  • teamscholing Kunst in Leren

 

OPBRENGSTEN

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 2 jaar. De kwaliteit

van het onderwijs ligt voor de inspectie de afgelopen twee jaar op een voldoende

niveau. DE Prinses Ireneschool zit in het basisarrangement.

 

Bekijk hier de resultaten en uitstroomgegevens van de afgelopen 3 jaar.