Kwaliteit van het onderwijs op De Prinses Ireneschool

Veranderen en verbeteren

Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van de uitkomsten van methode- en niet methode toetsen, interne evaluaties, een  tevredenheidsonderzoek en de Albero Audit.

 

Bekijk hier de rapportage van de tevredenheidsmeting van maart 2021. 

Bekijk hier het audit rapport.

 

In dit schooljaar werken we aan de volgende speerpunten:

  • Invoering leren zichtbaar maken
  • Digitale geletterdheid
  • Implementatie van weerbaarheidsprogramma Rots & Water
  • Versterking leesonderwijs
  • Cultuureducatie

 

OPBRENGSTEN

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten van basisscholen.  De Prinses Ireneschool zit in het basisarrangement omdat de opbrengsten over de afgelopen jaren boven de inspectienorm lagen.

 

De resultaten en uitstroomgegevens van de afgelopen 3 jaar treft u aan op scholen op de kaart. Bekijk hier deze informatie.

(Bron: scholen op de kaart)