Kwaliteit van het onderwijs op De Prinses Ireneschool

Veranderen en verbeteren

Het schoolteam werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dit doen we op basis van de uitkomsten van methode- en niet methode toetsen, interne evaluaties, een  tevredenheidsonderzoek en de Albero Audit.

 

Bekijk hier het audit rapport.

 

In het schooljaar 2018-2019 werken we aan de volgende speerpunten:

 • Implementatie nieuwe taal methoden: Schatkist, Veilig Leren Lezen en Taal Actief
 • Pedagogisch klimaat: Leerkrachten gaan aan de slag met 3 kernvragen.

  Welke leraar wil ik zijn?,                                                                                                         
  Wat is mijn pedagogische opdracht?,                                                                                 
  Wat heb ik te ontwikkelen om die opdracht te realiseren?.

 • Didactisch handelen:  Instructie gebaseerd op Expliciete Directe Instructie
 • Cultuurbeleid
 • Opstellen nieuwe Schoolplan voor de periode 2019-2013

 

OPBRENGSTEN

De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 2 jaar. De kwaliteit

van het onderwijs ligt voor de inspectie de afgelopen twee jaar op een voldoende

niveau. De Prinses Ireneschool zit in het basisarrangement.

 

Bekijk hier de resultaten en uitstroomgegevens van de afgelopen 3 jaar.

(Bron: scholen op de kaart)