Groep 4a

We hebben twee juffen. Juf Jacqueline is er op maandag t/m donderdag, op vrijdag is juf Sharon in de klas. Soms werken kinderen even apart met een juf in de keuken of in de gang.

De meeste dagen van de week beginnen we in de kring. We steken de kaars aan, we zingen liedjes en vaak is er een verhaal, soms een filmpje.

 

Op maandag mogen kinderen iets meenemen van huis om aan andere kinderen te laten zien. 

Elke dag is er rekenen, spelling, taal en lezen. Op dinsdag gymmen we en er bijna elke vrijdag schoolzwemmen. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymkleding en gymschoenen.

Andere vakken waar we aan werken zijn: schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid en muziek en Engels.

 

Als er iemand jarig is, vieren we de verjaardag om 8.30 uur. De jarige steekt kaarsjes aan en we zingen een aantal liedjes. Ouders mogen daarbij blijven. Om 9.00 uur gaan we aan het werk. De jarige zoekt een kaart uit en gaat samen met twee andere kinderen om ongeveer 12 uur ‘de klassen rond’.  Ook mag de jarige iets kiezen uit de cadeaudoos.

 

We gaan elke dag om 12 uur buiten spelen en daarna boterhammen eten. In de ochtend, na spelling hebben we een korte pauze om iets te eten en te drinken.

 

Als er iets geplakt moet worden, doen we dat meestal met ‘sterke’ lijm. Deze lijm gaat niet gemakkelijk uit de kleren. Voor kinderen ( en ouders) die dat willen, zijn er schorten in de klas.