studiedagen en overige vrije dagen aan vakantierooster toegevoegd