Opening kinderboekenweek

Vandaag hebben we de kinderboekenweek met elkaar op het plein geopend. Thema dit jaar is; Reis mee!  Op het plein verzorgden de kinderen van groep 8 een dans.  Daarna startte de creaochtend. De kinderen hebben in groepjes onder leiding van een ouder, stagiair of leerkracht een 'luchtballon' versierd.  Fijn dat er zoveel ouders wilden begeleiden en voor de catering hebben gezorgd.