Inzameling voor Oekraïne

Afgelopen week hebben we spullen ingezameld voor Oekraïne. Vrijdag 8 april hebben we de spullen naar een verzamelpunt in Lewedorp gebracht. Vandaar worden de spullen naar Oekraïne gebracht.  Dank aan ieder die heeft meegeholpen met deze actie.