meesters en juffen dag tot 12 uur

Deze dag zijn de kinderen om 12 uur vrij. De kinderen eten thuis.