kampdagen groep 7

de kinderen uit groep 7 volgen 2 dagen een activiteitenprogramma zonder overnachting