advies gesprekken groep 8

Ouders worden door de leerkracht uitgenodigd.